Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 10 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 03:31 25/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 39 năm 2015, từ 21/09/2015 đến 27/09/2015 )

I/ Số lượng: duy trì 100% số lượng.

II/Dạy học ;

  -Thực hiện chương trình tuần 6.

  -Lên lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

  -Tiếp tục bồi dưỡng hsg.

  -Tham gia hội nghị CNVC.

  -Họp liên  tịch.

  -Dạy thay cô Vân:Thứ 2:T Vinh;C Hà.

        Thứ 4:C Aí; Thứ 7 T Hiền.

Các tin khác