Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 10 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 09:59 04/05/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 17 năm 2015, từ 20/04/2015 đến 26/04/2015 )

I/ Số lượng: duy trì 100% số lượng.

II/ Dạy học: 

  -Thực hiện chương trình tuần 14.

  -Cập nhật điểm kịp thời, đúng quy định.

  -Tăng cường ôn tập cho hs chuẩn bị thi hk2.

  -Nộp bài bồi dưỡng thường xuyên nội dung 1,3.

Các tin khác