Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 10 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 18:25 10/03/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 11 năm 2015, từ 09/03/2015 đến 15/03/2015 )

1/ Số lượng:duy trì 100% số lượng.

2/ Dạy học: 

  -Thực hiện chương trình tuần 8.

  -Lên lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

  -Sinh hoạt chuyên môn tổ:dự giờ T Vinh, C Tuyền.

  -Kiểm tra chung đề: Văn 6, 7, Địa 8.

  -Phân công dạy thay TVinh, C Tuyền, T Huynh.

 -Tham gia bóng đá công đoàn.  

Các tin khác