Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 25 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 09:12 02/03/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 10 năm 2015, từ 02/03/2015 đến 08/03/2015 )

I/ Số lượng: ổn định và duy trì 100%số lượng.

II/ Dạy học:

  -Thực hiện chương trình tuần 7 hk2.

  -Dự giờ gv tham gia thi gv giỏi huyện( C Tuyền, T Vinh).

  -Họp hội đồng sư phạm.

  -Tham gia tọa đàm 8/3.

  -Tiếp tục bồi dưỡng hsg khối 7,8.

  -Kiểm tra chung đề môn ngữ văn 7.

  -Tăng cường kiểm tra nề nếp hs.

  -GVCN vận động hs có nguy cơ bỏ học đến trường.

  -Tăng cường kiểm tra thường xuyên hs.

Các tin khác