Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 20 tháng 02 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 08:55 22/02/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 8 năm 2016, từ 22/02/2016 đến 28/02/2016 )

Thực hiện chương trình tuần 7.

GVCN nắm tình hình hs sau tết.

Dạy thay C Vân;

Thứ 2: C Aí.

Thứ 3:C Tuyền

Thứ 4: T Hiền.

Thứ 5: T Minh.

Các tin khác