Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 20 tháng 02 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 09:00 19/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 3 năm 2016, từ 18/01/2016 đến 24/01/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 23

1. Thực hiện chương trình tuần 2 HKII.

2. Lên lịch báo giảng đúng quy định.

3. .Tiếp tục bồi dưỡng hsg.

Các tin khác