Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 22 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 09:00 19/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 3 năm 2016, từ 18/01/2016 đến 24/01/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 23

1. Thực hiện chương trình tuần 2 HKII.

2. Lên lịch báo giảng đúng quy định.

3. .Tiếp tục bồi dưỡng hsg.

Các tin khác