Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 10 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 08:55 11/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 1 năm 2016, từ 04/01/2016 đến 10/01/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 21 

1. Thực hiện chương trình tuần 1 HKII.

2. Lên lịch báo giảng đúng quy định.

3. Sơ kết HKI lớp - Thứ bảy 09.1

4. Hoàn thiện bài dự thi: Giải quyết vấn đề bằng kiến thức liên môn và dạy học tích hợp.

5. Thứ năm (07.9) 13h30 - Sinh hoạt CM.

Các tin khác