Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 16 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 09:12 18/12/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 50 năm 2017, từ 11/12/2017 đến 17/12/2017 )

KẾ HOẠCH TUẦN 17

1. Thực hiện chương trình tuần 16.

2. Cập nhật kịp thời các thông tin.

3. Tăng cường ôn tập HKI cho HS.

4. Thứ năm (14/12)

  Sáng: T3-4 dạy bù TKB thứ năm.

  Chiều 13h30 - Sinh hoạt CM

   + Thao giảng chuyên đề: T. Hiền.

   + Rà soát chương trình.

   + Rà soát chế độ cho điểm.

   + KT chéo hồ sơ GV.

5. Ra đề thi HSG cấp huyện chuẩn bị nộp Phòng: Văn 9 - C.Vân, Văn 8 - T. VINH.

Các tin khác