Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 16 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 18:06 03/12/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 49 năm 2018, từ 03/12/2018 đến 09/12/2018 )

1. Thực hiện chương trình tuần 16.

2. Cập nhật điểm, lịch báo giảng kịp thời, chính xác.

3. Duy trì công tác BD HSG.

4. Tăng cường KTTX, sử dụng TBDH, ứng dụng CNTT trong  bài học.

5. Tăng cường ôn tập HKI.

6. Thứ 4 (5/12): T Minh tập huấn tại PGD.

7. GVBD HSG nộp đề thi HSG CHO CHUYÊN MÔN.

8.Tiến hành thi môn GDCD (10/12).

9. THỨ 5 13H30 họp HĐSP.

Các tin khác