Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 24 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 18:06 03/12/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 49 năm 2018, từ 03/12/2018 đến 09/12/2018 )

1. Thực hiện chương trình tuần 16.

2. Cập nhật điểm, lịch báo giảng kịp thời, chính xác.

3. Duy trì công tác BD HSG.

4. Tăng cường KTTX, sử dụng TBDH, ứng dụng CNTT trong  bài học.

5. Tăng cường ôn tập HKI.

6. Thứ 4 (5/12): T Minh tập huấn tại PGD.

7. GVBD HSG nộp đề thi HSG CHO CHUYÊN MÔN.

8.Tiến hành thi môn GDCD (10/12).

9. THỨ 5 13H30 họp HĐSP.

Các tin khác