Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 10 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 21:21 19/12/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 47 năm 2016, từ 21/11/2016 đến 27/11/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 14 

1. Thực hiện chương trình tuần 14.

2. Cập nhật kịp thời các thông tin.

3. Nộp GA theo mẫu định hướng phát triển năng lực để KT.

4. Thứ năm (24.11) 13h30 SInh hoạt CM cụm tại THCS Lê Xuân - Môn Địa

5. Triẻn khai đề cương ôn tập HKI cho HS.

6. Dạy thay T> Minh công tác tại Phòng GD thứ sáu (25.11): C Hà.

Các tin khác