Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 25 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 09:36 25/10/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 43 năm 2016, từ 24/10/2016 đến 30/10/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 10

1. Thực hiện chương trình tuần 10.

2. Lên lịch báo giảng đúng quy định.

3. Tiếp tục ổn định nề nếp dạy và học.

5. Tiến hành bồi dưỡng HSG các bộ môn.

6.Dự giờ T Hiền.

7.KTTD C Vân:

  +Thứ 4(25/10) tiết 2 lớp 9/2: người dự: T Minh, CTuyền.

  +Thứ 5 tiết 1 lớp 9/2: người dự: c Tuyền, C Aí. 

8.Sinh hoạt chuyên môn cụm tại Đặng Hữu Phổ môn Ngữ Văn

Các tin khác