Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 25 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 09:38 19/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 42 năm 2013, từ 14/10/2013 đến 20/10/2013 )
Thực hiện chương trình tuần 9 Lên lịch báo giảng kịp thời,đúng qui định Bồi dưỡng học sinh giỏi Thao giảng chuyên đề cụm môn Địa Kiểm tra chung đề môn Ngữ Văn

Các tin khác