Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 20 tháng 02 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 09:38 19/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 42 năm 2013, từ 14/10/2013 đến 20/10/2013 )
Thực hiện chương trình tuần 9 Lên lịch báo giảng kịp thời,đúng qui định Bồi dưỡng học sinh giỏi Thao giảng chuyên đề cụm môn Địa Kiểm tra chung đề môn Ngữ Văn

Các tin khác