Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 10 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 09:38 19/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 42 năm 2013, từ 14/10/2013 đến 20/10/2013 )
Thực hiện chương trình tuần 9 Lên lịch báo giảng kịp thời,đúng qui định Bồi dưỡng học sinh giỏi Thao giảng chuyên đề cụm môn Địa Kiểm tra chung đề môn Ngữ Văn

Các tin khác