Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 20 tháng 02 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 09:36 19/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 9
( Tuần 41 năm 2013, từ 07/10/2013 đến 13/10/2013 )
Thực hiện chương trình tuần 8 Lên lịch báo giảng đúng quy định Cập nhật điểm vào sổ ,cổng thông tin Lập danh sách bồi dưỡng học sinh giỏi Coi kiểm tra chung đề Văn 6,Địa 6,8 Thao giảng định kì tháng 10

Các tin khác