Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 22 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 09:57 03/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 40 năm 2013, từ 30/09/2013 đến 06/10/2013 )
Thực hiện chương trình tuần 7. Lên lịch báo giảng đúng quy định. Lên kế hoạch bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi trường,tỉnh. Họp hội đồng sư phạm. Hội nghị công đoàn. Phân công giáo viên coi kiểm tra chung đề Địa 7

Các tin khác