Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 10 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 07:11 06/09/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 36 năm 2017, từ 04/09/2017 đến 10/09/2017 )

KẾ HOẠCH TUẦN 3 

1. Thực hiện chương trình tuần 3.

2. Cập nhật kịp thời các thông tin.

3. Thứ ba (05.9) 6h30 - Tổ chức Lễ hội Khai giảng năm học 2017 - 2018.

4. Thứ năm (07.9) 9h00 - Họp Hội đồng.

5.Nộp danh sách và lập kế hoạch bồi dưỡng HSG các bộ môn.

Các tin khác