Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 20 tháng 02 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 11:06 26/08/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 34 năm 2014, từ 18/08/2014 đến 24/08/2014 )

Thực hiện chương trình tuần 1 NH 2014-2015.

Nhận và hoàn thành các loại HSSS.

ỔN định nề nếp dạy và học.

Nắm tình hình học sinh đầu năm học.

Sắp xếp lại phòng bộ môn.

Lập danh sách học sinh giỏi nộp chuyên môn.

 

Các tin khác