Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 22 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 10:39 31/08/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 33 năm 2013, từ 12/08/2013 đến 18/08/2013 )

1/Thực hiện chương trình tuần 1.

2/Nhận các loại HSSS.

3/hỌP HỘI ĐỒNG,HỌP CHUYÊN MÔN.

4/Nắm tình hình học sinh đầu năm.

5/Học chính trị hè.

Các tin khác