Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 17 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 21:31 16/05/2022  

Kế hoạch tuần học thứ 37
( Tuần 20 năm 2022, từ 16/05/2022 đến 22/05/2022 )

- Thực hiện chương trình tuần 17 học kỳ 2.

- GVBM cập nhật đảm bảo lịch báo giảng và sổ đầu bài cả năm học.

- Họp thi đua đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, chuẩn giáo viên, phân loại công chức, viên chức.

- Xét TNTHCS 7h30’ thứ 3.

-Ra đề kháo sát học sinh giỏi văn khối 8: thầy Vinh

 Thứ năm:  Kiểm tra chéo hồ sơ, học bạ, sổ GTGĐ khối 6, 7, 8 9h00’ sáng thứ 5. 13h30 tổng kết tổ chuyên môn.

Thứ sáu:   Họp thi đua cuối năm 13h30’ thứ 6.

- Đánh giá chuẩn giáo viên, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trên Temis, chấm điểm phân loại công chức viên chức trên trang nhân sự.

 I I. Điều chỉnh - Bổ sung

Các tin khác