Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 12 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 08:25 22/05/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 20 năm 2019, từ 13/05/2019 đến 19/05/2019 )

1. Dạy và học theo TKB thứ 3,6,7. Hoàn thành chương trình năm học.

2. Cập nhật và hoàn thành điềm HKII ( Sáng thứ 4)

3. Rà soát các loại hồ sơ cá nhân: Cập nhật, bổ sung đầy đủ.

4. Thứ 4 (15/5) - 13h30: Khảo sát chọn HSG khối 8 (C Tuyền coi khảo sát)

5. Thứ 5 ( 16/5)

7h30: Xét TN THCS ( C Vân)

8h00: Kiểm tra chéo hồ sơ K6,7,8(GVCN)

13h30: Tổng kết tổ chuyên môn

6.Thứ 6 (17/5)

14h00: Họp hội đồng thi đua ( T. Minh, C Tuyền)

Các tin khác