Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 16 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 07:15 15/05/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 20 năm 2017, từ 15/05/2017 đến 21/05/2017 )

1. Hoàn thành chương trình.

2.Cập nhật điểm.(cổng TT,sổ, học bạ)

3. Hoàn thành các báo cáo.

4. Tham gia xết tốt nghiêp.

5. Họp HĐSP 17/4.

6. Tổng kết tổ 18/4

Các tin khác