Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 21 tháng 01 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 07:15 15/05/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 20 năm 2017, từ 15/05/2017 đến 21/05/2017 )

1. Hoàn thành chương trình.

2.Cập nhật điểm.(cổng TT,sổ, học bạ)

3. Hoàn thành các báo cáo.

4. Tham gia xết tốt nghiêp.

5. Họp HĐSP 17/4.

6. Tổng kết tổ 18/4

Các tin khác