Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 23 tháng 10 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 08:28 09/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 2 năm 2018, từ 08/01/2018 đến 14/01/2018 )

KẾ HOẠCH TUẦN 20

 - Thực hiện chương trình tuần 1 HK2.

 - Cập nhật thông tin kịp thời, đúng quy định.

 - Hoàn thành hồ sơ HK1.

 - Sơ kết lớp theo suất học (9/1)

 - Năm và thực hiện thời khóa biểu mới.

 - Thứ 5(11/1):

  + 9h00 họp hội đồng.

  + 13h30 khaỏ sat HSG. C Tuyền coi khảo sát.

Các tin khác