Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 26 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 20:59 16/04/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 16 năm 2018, từ 16/04/2018 đến 22/04/2018 )

KẾ HOẠCH TUẦN 35.

1. Thực hiện chương trình tuần 14,15.

2. Cập nhật thông tin kịp thời, chính xác.

3. Tiếp tục BD HSG khối 7,8.

4. Cập nhật điểm.

5. Sinh hoạt chuyên môn: kiểm tra chéo hồ sơ, đánh giá BDTX.

6. T Minh tham gia coi thi nghề.

7. Tăng cường ôn tập.

8.Dạy thay T Vinh thứ 6: C Tuyền.

9 Tiếp tục dạy thay C Dung theo phân công.

Các tin khác