Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 13 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Kế hoạch tuần học thứ 52 ( Tuần 25 năm 2020, từ 15/06/2020 đến 21/06/2020 )

 • Kế hoạch tuần học thứ 10
  (tuần 42 năm 2013, từ 14/10/2013 đến 20/10/2013)
  Thực hiện chương trình tuần 9 Lên lịch báo giảng kịp thời,đúng qui ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 9
  (tuần 41 năm 2013, từ 07/10/2013 đến 13/10/2013)
  Thực hiện chương trình tuần 8 Lên lịch báo giảng đúng quy định Cập nhật ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 8
  (tuần 40 năm 2013, từ 30/09/2013 đến 06/10/2013)
  Thực hiện chương trình tuần 7. Lên lịch báo giảng đúng quy định. Lên kế ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 7
  (tuần 39 năm 2013, từ 23/09/2013 đến 29/09/2013)
  Thực hiện chương trình tuần 6. Lên lịch báo giảng đúng quy định. Dự giờ ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 6
  (tuần 38 năm 2013, từ 16/09/2013 đến 22/09/2013)
  -Thực hiện chương trình tuần 5,6. -Lên lịch báo giảng đúng qui định. -Tiến ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 5
  (tuần 37 năm 2013, từ 09/09/2013 đến 15/09/2013)
  -Thực hiện chương trình tuần 4. -Lên lịch báo giảng đúng qui định. -Ra đề ...