Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 23 tháng 10 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 10:30 30/10/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 44 năm 2017, từ 30/10/2017 đến 05/11/2017 )

KẾ HOẠCH TUẦN 11 -TỔ VĂN PHÒNG 

 (Từ ngày 30/10 đến ngày  5/11/2017)

I. Kế hoạh chung:

- Cắc bộ phận tiệp tục hoàn thiện những tồn tại , hạn chế sau khi PGD kiểm tra.

- Họp hội động sư phạm ngày (2/11)

- Họp giao ban tổ văn phòng.

II: Kế hoạch các bộ phận:

1. Thiết bị:

-  Chuẩn bị TBDH cho giáo viên

- Hỗ trợ BGH làm công tác phổ cập, nộp hồ sơ phổ cập tại Huyện (ngày 30,,31/10/2017)

- Làm báo cáo tháng 10 và xây dựng kế hoạch tổ Văn phòng tháng 11/2017 nộp BGH (3/11).

-Kiểm tra máy các phòng bộ môn.

2. Thư viện:

- Nhập danh sách giáo viên và học sinh vào phần mềm thư viện

- In và dán mã gáy sách.

- Phục vụ bạn đọc.

3.Y tế:

- Tuyền truyền bệnh sâu răng đến toàn thể CBGV-NV và học sinh toàn trường.

-  Thông báo đến PHHS về kết quả tư vấn và khám sức khỏe học sinh để khám và điều trị kịp thời.

- Làm bản nội quy nhà vệ sinh.

- Phân công quảng lý lao động.

III.Diều chỉnh , bổ sung

 

Quảng thành, ngày 30 tháng 10 năm 2017 

Tổ trưởng Tổ VP.

Phan Gia Huy

Các tin khác