Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 25 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 16:37 06/09/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 36 năm 2017, từ 04/09/2017 đến 10/09/2017 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 3 ( Từ ngày 4/9 đến ngày 10/9)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Chuẩn bị CSVC, trang hoàng lễ khai giảng năm học mới 2017- 2018.

- Sắp xếp học bạ, phát về cho GVCN các lớp cập nhật thông tin học sinh

- Vào sổ thi đua, khen thưởng của CBGV- NV.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên, kết hợp giao viên tổ lý - sinh - công nghệ sắp xếp TBDH.

- Cập nhật việc đăng ký sử dụng TBDH trên cổng thông tin, làm báo coa tháng 8 và kế hoạch tổ văn phòng tháng 9 nộp BGH

- Thu các khoản đầu năm, in phích  mục  lục, lập danh sách cộng tác viên thư viện.

- Mua bổ sung thuốc, dụng cụ  y tế, thu bảo hiểm tai nạn học sinh.

 

Các tin khác