Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 24 tháng 10 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:46 14/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 21 năm 2018, từ 21/05/2018 đến 27/05/2018 )

-Chuẩn bị hồ sơ kiểm kê năm để ban thanh tra kiểm tra tài chính, tài sản.

- In giáy khen, chuẩn bị phần thưởng để tổ chức lễ tổng kết phát thưởng ( ngày 21 đến ngày 24/5/2018)

- Văn thư làm và gửi giấy mời đại biểu tham dự lễ tổng kết phát thưởng.

- Làm vệ sinh các phòng làm việc phòng bộ môn chuẩn bị để niêm phong trước khi nghỉ hè

- Phân công lao động.

- Tham dự lễ tổng kết phát thưởng 25/5/2016 vào lúc 6h30 

- Trả học bạ cho học sinh khối 9.

Các tin khác