Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 20 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 09:55 23/02/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 8 năm 2018, từ 19/02/2018 đến 25/02/2018 )

HS học lại sau tết nguyên đán bắt đầu từ 21/02 (6 âm lịch)

GVCN, GVBM nắm số lượng HS vắng hàng ngày để theo dõi, duy trì số lượng HS sau teetsnguyeen đán.

Thứ năm (22/02)

Sinh hoạt chuyên môn tổ: nội dung:

ND BDTX 3, modul 34; 35; 36; 37.

Chuẩn bị sinh hoạt chuyên môn cụm.

 

Các tin khác