Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 16 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 12:50 24/12/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 52 năm 2018, từ 24/12/2018 đến 30/12/2018 )

KẾ HOẠCH TUẦN 19:

1. Ngày 21 và 22 dạy học theo TKB. Thực hiện coi thi và chấm thi HK1  từ 26/12 đến 29/12/2018 pheo phân công BGH.

2. Vào điểm hoàn tất đối với bộ môn Tin học. 

3. Báo cáo điểm kiểm tra HK1:

Toán 9: thầy Sơn.

Toán 8: cô Nhân.

Toán 7: thầy Hòa.

Toán 6: thầy Quý.

Các tin khác