Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Ngày 20 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 08:18 29/12/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 19
( Tuần 52 năm 2016, từ 26/12/2016 đến 01/01/2017 )

KẾ HOẠCH TUẦN 

1. Coi và chấm KTHKI đến hết ngày thứ năm (29.12)

2. Nhập điểm, vào điểm, hoàn thành hồ sơ sổ sách HKI - Thứ sáu, thứ bảy (30-31.12)

3. Nộp hồ sơ GV cho chuyên môn KT: Thứ sáu - 30.12.

Các tin khác