Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 12 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 03:47 22/12/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 19
( Tuần 52 năm 2015, từ 21/12/2015 đến 27/12/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 21.12 - 26.12 

1. Tiếp tục coi và chấm KT - HKI theo phân công từ thứ 2 (21.12) đến thứ tư (23.12)

2. Nhập điểm, thống kê báo cáo ngày 24 - 25.12

3. Thứ bảy (26.12) Dạy và học bình thường.

4. Nộp đề khảo sát HSG cho CM: T. Cường (toán 9) T. Sơn (toán 8).

Các tin khác