Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 20 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 08:44 01/11/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 44 năm 2016, từ 31/10/2016 đến 06/11/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 11 

1. Thực hiện chương trình tuần 11.

2. Lên lịch báo giảng đúng quy định.

3. Dạy bù theo kế hoạch:

   Chiều thứ năm (03.11) dạy TKB sáng thứ sáu.

   Chủ nhật dạy TKB ngày thứ bảy.

4. Sáng thứ năm (03.11) 9h00 - Họp hội đồng.

5. Sáng thứ năm hướng dẫn HS thi Violympic vòng tự luyện - T. Thiện.

6. Hướng dẫn động viên HS tham dự hội thi HSG Giải toán bằng MTCT (04.11) - T. Quý.

7. Nộp hồ sơ xét nâng lương đợt 2/2016.

Các tin khác