Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 16 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 16:39 27/10/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 44 năm 2014, từ 27/10/2014 đến 02/11/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 11

1. Thực hiện chương trình tuần 11.

2. Lên lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

3. Cập nhật điểm vào sổ điểm và cổng QLTT.

4. Thứ năm (30.10) Kiểm tra một tiết chung đề

         Tiết 3 (sáng): Đại số 8.

5. Dự giờ thăm lớp GV.

Các tin khác