Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 18 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 10:22 11/10/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 41 năm 2016, từ 10/10/2016 đến 16/10/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 8

1. Thực hiện chương trình tuần 8.

2. Lên lịch báo giảng đúng quy định.

3. Dự giờ T. Hòa - Thứ tư (12.10) - tiết 8, Toán lớp 8/1.

3. Thứ năm (13.10)

    Tập huấn CM (7h30)

    Chiều dạy TKB sáng.

    ĐH Chi đoàn TNCS Hồ CHí Minh - 14h30.

4. Tăng cường bồi dưỡng HSG giải toán bằng MTCT chuẩn bị tham dự Hội thi cấp tỉnh.

5. Đốc thúc HS tham gia Hội thi STKHKT thanh thiếu niên, Violympic.

6. Tăng cường tiến độ thực hiện các cuộc thi: e-learning, tích hợp, liên môn..

Các tin khác