Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 16 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 20:33 24/09/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 39 năm 2018, từ 24/09/2018 đến 30/09/2018 )

KẾ HOẠCH TUẦN 6:

1. Thực hiện chương trình tuần 6.

2. Cập nhật thông tin chính xác, kịp thời.

3. Thực hiện dạy bồi dưỡng HSG theo kế hoạch đã đăng ký.

4. Chuẩn bị hồ sơ tập huấn Trắc nghiệm khách quan cho các GV trong tổ.

5. Thứ năm: (27/9)

   13h 30 : Đại hội Chi đoàn.

   15h 00 : Hội nghị Công đoàn.

6.Thứ sáu : Tiết 8 dự giờ cô Nhân, lớp 8/3: 

Bài dạy: Tiết 11, Bài 8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử.

Các tin khác