Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 23 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 22:34 18/09/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 38 năm 2018, từ 17/09/2018 đến 23/09/2018 )

KẾ HOẠCH TUẦN 5

1. Thực hiện chương trình tuần 5.

2. Lên lịch báo iangr, cập nhật thoog tin kịp thời.

3. Thứ năm (20/9): Họ TKB thứ bảy.

4. Thứ sáu:(21/9)  C Nhân đi tập huấn theo công văn PGD.

Dạy thay: sáng: tiết 2;3: Toán 6/2: Thầy Hòa

               chiều: Tiết 1: Thầy Hòa, Tiết 3: Thầy Thiện, Tiết 4;5: Thầy Quý.

5. Thứ bảy: (22/9)

 Sáng: Học TKB thứ năm

 Chiều: 1h15: Hội nghị CBCC.VC

Các tin khác