Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 15 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 19:56 30/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 22
( Tuần 3 năm 2018, từ 15/01/2018 đến 21/01/2018 )

 1. Thực hiện CT tuần 20

2. Cập nhật thông tin kịp thời.

3. Nộp danh sách và triển khai dạy BD HSG khối 7 (Toán, MTCT)

4. Thứ năm (18/01)

Tập huấn cách cập nhật , quản lí nhân sự qua mạng.

Sơ kết tổ chuyên môn.

5. Chủ nhật: Họp PHHS theo kế hoạch nhà trường:

K6, K9 : 7h30

K7; K8 : 9h

Các tin khác