Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 08:59 13/05/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 37
( Tuần 19 năm 2015, từ 04/05/2015 đến 10/05/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 37 

1. Hoàn thành chương trình năm học.

2. Coi và chấm KTHKII theo phân công.

3. Hoàn thành BDTX năm học 2014 - 2015

4. Thống kê, báo cáo các biểu mẫu, vào điểm các sổ điểm.

Các tin khác