Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 15 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 17:20 28/04/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 36
( Tuần 18 năm 2015, từ 27/04/2015 đến 03/05/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 36 

1. Thực hiện chương trình tuần HKII.

2. Hoàn thành các cột điểm KTTX, KTĐK.

3. Nộp BDTX - Nội dung 1; 3.

4. Thứ tư (29.4) Nộp toàn bộ hồ sơ cá nhân cho CM kiểm tra cuối năm.

5. Cập nhật đầy đủ, chính xác: Lịch báo giảng, Sổ điểm.

6. Tiếp tục ôn tập cho HS chuẩn bị KTHKII.

Các tin khác