Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 11 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 22:18 16/04/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 16 năm 2018, từ 16/04/2018 đến 22/04/2018 )

1. Thực hiện chương trình tuần 34; 35.

2. Tăng cường ôn tập học kỳ 2 cho học sinh.

3. Cập nhật thông tin kịp thời.

4. Cập nhật điểm vầo sổ điểm và cổng thông tin ĐT.

5. Duy trì bồi dưỡng HSG khối7, khối 8.

6. Thứ năm (19/04)

14h : Sinh hoạt tổ chuyên môn gồm:

Thao giảng : Thầy Thiện.

Đánh giá bài BDTX.

Kiểm tra chéo hồ sơ.

Các tin khác