Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 16 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 14:58 27/11/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 15
( Tuần 47 năm 2013, từ 18/11/2013 đến 24/11/2013 )

KẾ HOẠCH TUẦN 15 

1. Nghỉ lụt (thứ 2 18.11)

2. Thứ ba 19.11 Sáng: Thi cắm hoa HS.

                       Chiều: Tọa đàm kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20.11

3. Nghỉ học toàn trường.

4. Thứ năm 21.11 (13h30) Sinh hoạt CM.

 

 

Các tin khác