Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 23 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 11:13 01/04/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 34
( Tuần 14 năm 2014, từ 31/03/2014 đến 06/04/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 11/HKII

1. Thực hiện chương trình tuần 11/hk2.

2. Bộ môn thiếu tiết có kế hoạch dạy bù theo kịp chương trình chung.

3. Sáng thứ năm (03.4) Kiểm tra một tiết chung đề:

    Tiết 3 - Lý 8, Tiết 4 - Lý 6. GV coi: T.Mai, T.Trung, T.Quang, T.Đạo, T.Điệp.

4. Chiều thứ năm (03.4) Họp Hội đồng - 13h30

5. Cập nhật điểm các loại sổ điểm.

6. Tăng cường KTTX nâng cao chất lượng, hoàn thành cột điểm.

Các tin khác