Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 16 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:16 19/03/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 32
( Tuần 12 năm 2014, từ 17/03/2014 đến 23/03/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 9/HKII

1. Thực hiện chương trình tuần 9-hk2.

2. Lên lịch báo giảng đúng quy định.

3. Tham gia Hội thi GVDG cấp Tỉnh lần VII - T.Quang, T. Sơn.

4. KTTD T.Quý. Dự giò:

                      Chiều thứ hai - T9 - Toán 8.1 - T.Mai, T.Thiện.

                      Chiều thứ bảy - T8 - Toán 8.1 - T.Đạo, T.Sơn.

5. Kiểm tra một tiết chung đề: Sáng thứ năm - Tiết 3: Lý 7, Tiết 4: Lý 9.

                    GV coi: Mai, Trung, Điệp, Đạo, Thiện.

6. Nộp, xét BDTX nội dung 2: thứ năm 20.3

7. Tham gia giải bóng đá GV toàn huyện: 23-24.3

Các tin khác