Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 24 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Lý – Hóa - Sinh – Công nghệ

Cập nhật lúc : 20:37 03/12/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 16
( Tuần 49 năm 2018, từ 03/12/2018 đến 09/12/2018 )

1. Thực hiện chương  trình tuần 16.

2. Lên lịch  báo giảng kịp thời, chính xác.

3. GV dạy bồi dưỡng ra đề thi học sinh giỏi nộp chuyên môn 25/12.

Lý 9: T. Điệp; Hóa 9: C. Tâm; Sinh 9: C. Trang

Lý 8: T. Quang; Sinh 8: C. Thủy

4. Triển khai đề cương ôn tập HKI các khối lớp cho học sinh.

5. Thứ 4 (05/12) - 7h30 T. Quang tập huấn tại PGD.

6. Thứ 5 (05/12) - 13h30: Họp hội đồng sư phạm

7. Rà soát và cập nhật các cột điểm đảm bảo đúng quy chế.

8. Họp Chi bộ, đánh giá chất lượng đảng viên năm 2018, 7h15 ngày Chủ Nhật (09.12).

Các tin khác