Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 12 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Lý – Hóa - Sinh – Công nghệ

Cập nhật lúc : 21:31 20/05/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 40
( Tuần 21 năm 2019, từ 20/05/2019 đến 26/05/2019 )

1. Thứ hai: (20/5): Họp chuyên môn. Bổ sung hồ sơ K6,7,8 sau khi kiểm tra.

Nộp các loại báo cáo cho nhà trường.

2. Thứ ba:( 21/5) Tổng kết lớp theo suất học

3. Thứ tư: HS lao động vệ sinh trường lớp.

4. Thứ năm: 7h30 Họp tổng kết hội đồng.

5.Thứ sáu: Kiểm kê tài sản, sắp xếp phần thưởng.

6. Thứ bảy: 6h30: Tổng kết năm học.

 
Các tin khác