Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 17 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Lý – Hóa - Sinh – Công nghệ

Cập nhật lúc : 15:18 16/05/2022  

Kế hoạch tuần học thứ 37
( Tuần 20 năm 2022, từ 16/05/2022 đến 22/05/2022 )

1. Thực hiện chương trình tuần 17 học kỳ 2 và hoàn thành chương trình năm học

2. GVBM cập nhật đảm bảo lịch báo giảng và sổ đầu bài cả năm học.

3. Thứ 3 (17/5) - 7h15: Họp Hội đồng xét TNTHCS ( T. thọ; T. Trung; T. Bình)

4. Thứ 5(19/5) - 9h00’: Kiểm tra chéo hồ sơ, học bạ, sổ GTGĐ khối 6, 7, 8 .

5. Thứ 5(19/5) - 13h30: Tổng kết tổ chuyên môn; Đánh giá chuẩn giáo viên, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trên Temis, chấm điểm phân loại công chức viên chức trên trang nhân sự.

6. Thứ 6(20/5 )- 13h30’: Họp Hội đồng thi đua cuối năm( T. Quang, T. Thọ)

7. Ra đề kháo sát học sinh giỏi khối 8: Vật lý 8:T. Bình; Hóa học 8: C. Tâm

Các tin khác