Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 25 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Lý – Hóa - Sinh – Công nghệ

Cập nhật lúc : 20:48 15/05/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 39
( Tuần 20 năm 2017, từ 15/05/2017 đến 21/05/2017 )

KẾ HOẠCH TUẦN 39:

1. Hoàn thành chương trình năm học.

2. Dạy và học theo TKB ngày thứ 2, thứ 5, thứ 6, thứ 7.

3. Thứ 3 ( 16/5) - 13h30: Khảo sát chọn HSG khối 8 các môn Lý, Hóa, Sinh ( C. Thủy coi khảo sát)

4. Thứ 4 ( 17/5) - 7h30: Sinh hoạt chuyên môn

5. Thứ 5 ( 18/5)- 13h30: Đánh giá chuẩn GV; Tổng kết tổ chuyên môn.

6. Nộp các báo cáo tổng kết năm học: Cá nhân, lớp, tổ.

7. Trả sách, TBDH cho nhà trường.

Các tin khác