Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 20 tháng 11 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Lý – Hóa - Sinh – Công nghệ

Cập nhật lúc : 20:37 10/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 2 năm 2018, từ 08/01/2018 đến 14/01/2018 )

KẾ HOẠCH TUẦN 21:

1.Thực hiện chương trình tuần 19

2.Áp dụng phân công chuyên môn, TKB HKII từ ngày 10/01/2018.

3. Hoàn thành các loại hồ sơ HKI.

4.Thứ 3 (09/01): Sơ kết lớp theo xuất học.

5. Thứ 5 (11/01)

- 9h00: Họp hội đồng sư phạm

- 13h30: Khảo sát học sinh giỏi K8,9 ( C. Thủy coi khảo sát)

6. Chọn đội tuyển HSG  khối 7 môn Vật lý và Sinh học.

7. Nộp bài KTHKI tại phòng văn thư.

Các tin khác