Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 28 tháng 05 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Lý – Hóa - Sinh – Công nghệ

Cập nhật lúc : 20:37 10/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 2 năm 2018, từ 08/01/2018 đến 14/01/2018 )

KẾ HOẠCH TUẦN 21:

1.Thực hiện chương trình tuần 19

2.Áp dụng phân công chuyên môn, TKB HKII từ ngày 10/01/2018.

3. Hoàn thành các loại hồ sơ HKI.

4.Thứ 3 (09/01): Sơ kết lớp theo xuất học.

5. Thứ 5 (11/01)

- 9h00: Họp hội đồng sư phạm

- 13h30: Khảo sát học sinh giỏi K8,9 ( C. Thủy coi khảo sát)

6. Chọn đội tuyển HSG  khối 7 môn Vật lý và Sinh học.

7. Nộp bài KTHKI tại phòng văn thư.

Các tin khác