Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 21:41 04/03/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 9 năm 2018, từ 26/02/2018 đến 04/03/2018 )

 

          KẾ HOẠCH TUẦN 28

- Thực hiện chương trình tuần 25.

- Cập nhật các thông tin kịp thời đúng quy định.

- Cập nhật điểm HKI vào học bạ.

- Hoàn thành hồ sơ, sản phẩm dự thi sáng tạo TTNNĐ ( Thầy Thuần)

- Thứ 5 (01/03/2018)

+ Tiết 3,4 học bù TKB thứ 5.

+ 13h30 Họp hội đồng.

- Tiếp tục BD HSG, HBTA ( Cô Phúc, cô Hiền, T Sơn)

- Tiếp tục tuyển chọn và tập luyện các nội dung tham gia HKPĐ huyện( Thầy Thuần, Toàn, Phúng)

Các tin khác