Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 20:45 28/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 9 năm 2017, từ 27/02/2017 đến 05/03/2017 )

                                         

                         KẾ HOẠCH TUẦN 28

-Thực hiện chương trình tuần 7-8 HKII.

- Cập nhật LBG- TBDH kịp thời đúng quy định.

- Tham gia thi GVDG Huyện: T Lâm.( thứ 3,7)

- Thầy Thuần tham gia làm BGK thi GVDG Huyện.

- Dạy thay thầy Thuần: Chiều thứ 3: Thầy Toàn.

- Dạy thay Thầy Lâm: Chiều thứ 7: Cô Phúc.

- Thứ 5(02/03/2017) 

+ Dự giờ xây dựng tiết dạy thầy Lâm: tiết 2.

+ 9h00 Họp Hội Đồng.

+ 13h30 tổ chức tiếng hát " Búp Măng Non"

- Tiếp tục BDHSG khối 7-8.

- 15h00 ngày 27/02/2017 dự chia tay thầy Chính về hưu.

- Ngày 4-5/03/2017 Đưa hs tham gia đá bóng Huyện( Thầy Thuần, Toàn)

Các tin khác