Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 20:09 24/02/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 8 năm 2021, từ 22/02/2021 đến 28/02/2021 )

                 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 25

- Thực hiện chương trình tuần 5 HKII

-  Cập nhật LBG, TBDH kịp thời, đúng quy định.

-  Tiếp tục BD HSG K7,8.

- Gv hoàn thành KHGD bộ môn năm học 2021 -2022 nộp tổ ngày thứ 5 (25/02)

- Tiếp tục học và hoàn thành modul 2 CTGDPT 2018 trước ngày 28/02.

- Thứ 5 (25.02)

+ 9h00: BGH họp GV dạy BDHSG

13h30: Sinh hoạt chuyên môn

+ 14HOO tổ chức chuyên đề tổ môn Tiếng Anh ( gv phụ trách cô Phúc)

 Kiểm tra hồ sơ GV định kỳ .

Các tin khác